Till dig som vill bli spermiedonator

För att donera spermier skall du vara frisk, inte ha någon ärftlig sjukdom och vara mellan 23 och 45 år. En donator får ge upphov till barn i sex familjer (och eventuellt syskon). Det är en fördel om du lever i en parrelation och har egna barn.  Det är också viktigt att du diskuterar igenom detta med din partner så att båda är överens.

Vid ett besök på kliniken kartlägger våra läkare din sjukdomshistoria så att du t ex inte bär på anlag till några ärftliga sjukdomar. En blivande donator får lämna blodprov och urinprov för att testas för infektionssjukdomar som HIV 1 och 2, hepatit B och C, HTLV I/II och syfilis. Vår beteendevetare hjälper till att bedöma om du är lämplig och vilket motiv du har för att donera spermier. I samband med detta besök får du också fullständig information om hur donationen går till och dess etiska, psykologiska, sociala och medicinska konsekvenser. Du blir också informerad om att barnet har rätta att söka sitt genetiska ursprung och kan komma att kontakta dig i framtiden.

Donatorn ska ge sitt skriftliga samtycke till donationen. En mindre ersättning som är avsedd att täcka resekostnader, förlorad inkomst mm utgår.

Donatorns behandling

Efter att donatorn lämnat ett spermieprov kvalitetsbedöms spermierna och fryses ned och förvaras i en spermiebank. Efter sex månader tas nya blodprover och om de inte innehåller virussmitta kan spermierna börja tinas och användas.

Tillgången på donatorer varierar över tiden och svarar tyvärr inte mot efterfrågan vilket påverkar väntetiden för behandling. Om du vill bli bli donator och hjälpa par eller ensamstående kvinnor med barnlängtan får du gärna kontakta oss på 090-785 91 59.