Elektronisk signering – Göteborg

Om du inte har möjlighet att visa legitimation och signera hälsodeklaration eller  samtycke på plats på Livio Göteborg så finns möjlighet att signera dokumentet med e-legitimation (bank-ID, mobilt ID eller Telia).

Gå in via länken nedan, fyll i dokumentet och signera elektroniskt. Dokumentet skickas sedan, via säker länk, till Livio Göteborg samtidigt som du får ett mejl som bevis på att dokumentet undertecknats och skickats. Spara det här mejlet om du vill hitta tillbaka till det senare.


Elektronisk signering av “Hälsodeklaration” (Göteborg)


Elektronisk signering av samtycke “Godkännande av tining och återförande av frysförvarade embryon” (Göteborg)

Samtycket ska vara Livio Göteborg tillhanda senast dagen före planerat
embryoåterförande.


Elektronisk signering av samtycke “Insemination AIH” (Göteborg)


Elektronisk signering av samtycke “Insemination med donerade spermier” (för partner) (Göteborg)