Information till vårdpersonal

Vid Livios jul och sommarstängning:

Akut infrysning av oocyter och spermier- ring sjukhusväxeln (090-785 00 00) och fråga efter numret till frysjour vid Livio Umeå!

 

Övrig tid:

Spermier

Konsultationsremiss tillsammans med provsvar faxas till Livio Umeå, Norrlands universitetssjukhus. Om patienten remitteras från annan region skall en riksavtalsremiss bifogas tillsammans med provsvar enligt nedan. Det är dock viktigt att spermierna fryses ned innan behandlingen påbörjas om det är möjligt. Även kort tids behandling med cytotoxiska medel eller strålning kan påverka spermieproduktionen.
Vid brådskande fall, t.ex. när en cancerbehandling ska påbörjas omedelbart. Ring Livio Umeå 090-785 69 43 (lab) för att boka tid.

Oocyter och embryon

Konsultationsremiss tillsammans med provsvar faxas till Livio Umeå, Norrlands universitetssjukhus. Om patienten remitteras från annan region skall en riksavtalsremiss bifogas tillsammans med provsvar enligt nedan.

Dagtid ring Livio Umeå 090-785 69 42 (reception) eller 090-785 69 82 (mottagning), för att boka tid.
Fax 090-14 21 40

VIKTIGT! Inför infrysning skall alltid infektionsscreening göras på följande analyser och provsvaret ska sedan gå till Livio Umeå, NUS. I fall provet ska analyseras på mikrobiologen NUS använd remiss för Klinisk mikrobiologi, rosa kant. Screening, blodsmitta IVF, 2504. I dessa ingår:

S-HBs-Ag
S-Anti-HBc IgG
S-Anti-HCV
S-HIV-1/ HIV-2/Ag/Ak
S-Anti-HTLV I/II
S-Treponema pallidum (syphilis)

 

Tack för att ni hjälper oss att frysförvara cellerna på optimalt sätt.